Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: L’empresa titular del domini web és Aïda Font Garcia, amb domicili a aquest efecte en carrer Diputació 30 1-1, 08028 Barcelona. NIF: 52594935F Correu electrònic de contacte: aida@aidafont.com

Protecció de Dades i Política de privacitat.

Tota comunicació amb Aïda Font per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquesta web o al seu e-mail, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporats a fitxers titularitat de Aïda Font. Aquestes dades de caràcter personal seran tractats conforme al que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per tant, l’interessat podrà exercir dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per correu electrònic a «aida@aidafont.com» en qualsevol moment.

D’acord amb el que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa a tots els nostres clients, usuaris i visitants sobre la informació legal relativa a l’empresa propietària del lloc web situat en l’adreça d’Internet: www.aidafont.com

Usuaris

La utilització del present web és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per qui accedeix a aquest, d’ara endavant “Usuari”, de totes les condicions d’ús vigents a cada moment que es trobin en la present direcció. El Prestador es reserva el dret a retirar l’accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que contravingui el que es disposa en aquestes condicions d’ús. L’Usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament les presents condicions. Les citades condicions seran aplicable independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Pel fet de contractar algún servei des de les nostres web www.aidafont.com aprova sense cap consentiment previ, que puguem publicar en les nostres webs, els treballs realitzats per a la seva empresa. Si no desitja que els seus treballs siguin publicats, posarà sol·licitar-ho mitjançant correu electrònic a aida@aidafont.com.

Condicions legals d’ús del lloc

Les presents condicions legals regulen l’ús i les condicions d’accés del lloc web www.aidafont.com, pàgina web propietat de Aïda Font Garcia

L’ús o l’accés a aquest lloc implica que vostè reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d’ús, i acorda complir-les íntegrament.

Si vostè com a usuari no està d’acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d’accedir a aquest lloc.

Funcionament del lloc

Aïda Font es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l’estructura, el funcionament o les condicions d’accés d’aquest lloc.

No obstant això, els usuaris del lloc són conscient i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. Aïda Font no està obligada a actualitzar el contingut d’aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació. És d’exclusiva responsabilitat de l’usuari avaluar l’exactitud i/o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d’aquest lloc.

Està prohibit que l’usuari utilitzi aquest lloc web per a l’enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals conforme a la legislació aplicable, fets aquests dels quals en qualsevol cas serà responsable l’usuari.

Aïda Font tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que l’allotgen estiguin lliures de virus i d’una altra mena de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc.

Amb caràcter general només podran usar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d’acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran usar el lloc menors d’edat que hagin obtingut prèviament l’autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l’ús que el menor al seu càrrec faci del lloc.

Comportament dels usuaris.

L’ús dels continguts i serveis oferts per www.aidafont.com serà sota l’exclusiu risc i responsabilitat de l’usuari.

Aïda Font no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d’una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, i a les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable, sent l’únic responsable enfront de Aïda Font i a tercers per l’incompliment de l’aquí establert.

L’usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la Llei, a la moral, a l’ordre públic i a les presents condicions generals d’ús.

En tot cas, l’usuari haurà d’aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap mena de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d’aquests.

En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordi que l’adreça IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (d’ara endavant «els materials») són propietat de www.aidafont.com, de les seves respectives marques i empreses i empreses col·laboradores d’aquesta, i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari d’aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de www.aidafont.com, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

L’usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en aquest, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d’acord amb les condicions aplicables, obligant-se a no realitzar ni directa, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través d’aquests.

Cookies

El lloc web www.aidafont.com utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix en la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Per a més informació, veure Política de Cookies.

Modificacions

El Aïda Font es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, sense necessitat de previ avís.

Enllaços

En cap cas Aïda Font assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquest lloc web.

Dret d’exclusió

Aïda Font es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin el present Avís Legal.

Aïda Font perseguirà l’incompliment del present Avís Legal així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Aïda Font podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Aïda Font i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

19 octubre 2020