INVESTIGACIÓ DE MATERIALS | COMPOSICIONS | 

COMBINACIONS CROMÀTIQUES | TÉCNIQUES MIXTES

MIXTURA

Un espai per a mostrar alguns dels processos o conceptes que ens desperta la creativitat