MIXTURA

INVESTIGACIÓ DE MATERIALS | COMPOSICIONS | 

COMBINACIONS CROMÀTIQUES | TÈCNIQUES MIXTES

Un espai per a mostrar alguns dels processos o conceptes que ens desperta la creativitat