Com redissenyar una marca

Featured Image


El procés de redissenyar una marca és una tasca que requereix planificació acurada i enfocament estratègic. Un dels pilars fonamentals en aquest procés és establir objectius clars i definits. Els objectius actuen com a brúixola, guiant cada pas del redissenyo i assegurant que totes les decisions preses estiguin alineades amb la visió desitjada. No obstant això, abans d'establir els objectius, és crucial saber identificar els elements essencials de la marca que han de mantenir-se per a preservar la seva identitat i coherència.

Saber Identificar els Elements Essencials de la Marca

Llet Nostra

Abans d'embarcar-se en un redisseny de marca, és necessari realitzar una anàlisi profunda dels elements que la defineixen i la fan recognoscible per als clients. Aquests elements poden incloure el logotip, els colors característics, la tipografia distintiva, els valors fonamentals i la veu de la marca. Aquests són els components que han forjat la percepció de la marca en la ment dels consumidors al llarg del temps.

Identificar els elements essencials és un pas crític per a assegurar que el redissenyo no dilueixi la identitat de la marca ni causi confusió entre els clients lleials. Alguns elements poden necessitar una actualització subtil, mentre que uns altres poden requerir una evolució més profunda. En establir objectius, és vital tenir en compte com aquests elements clau poden ser millorats i alineats amb la visió estratègica.

En resum, abans d'emprendre qualsevol canvi en el disseny de la marca, és imperatiu reconèixer i comprendre els elements que li donen la seva identitat característica. En combinar aquesta comprensió amb objectius clars i ben definits, es crea un enfocament sòlid que garanteix que el redisseny sigui una evolució positiva i coherent en lloc d'una transformació abrupta i desconcertant.

Redissenyar una marca i actualitzar-la perquè estigui al dia és tot un repte

En el cas de Llet Nostra, ens trobem amb un tetrabrik la imatge gràfica del qual no estava en línia amb les expectatives del mercat. L'enfocament primordial radicava a acostar-se al consumidor mitjançant una imatge rejovenida i contemporània que transmetés la qualitat premium pròpia de les marques líders en la indústria làctia espanyola. Així mateix, es buscava ressaltar el seu origen, sent una llet provinent dels ramaders de Catalunya. Aquesta característica afegeix un aspecte distintiu al producte.


Els seus símbols d'identitat

Un dels pilars ineludibles en aquest procés és la preservació dels símbols d'identitat de la marca. De manera addicional, la territorialitat de Catalunya també exerceix un paper crucial. En cada envàs, s'aconsegueix incorporar de manera subtil però efectiva els colors emblemàtics de Catalunya, la qual cosa reforça la connexió regional i afegeix un toc d'autenticitat a la marca.

Est redissenyo no sols busca modernitzar la imatge, sinó també consolidar la percepció de qualitat i arrelament local en cada detall. L'estratègia adoptada per Llet Nostra per a redefinir la seva marca reflecteix una visió integral, incorporant elements de disseny i valors fonamentals per a posicionar-la en el mercat amb una proposta renovada i atractiva.

En abordar aquests aspectes en el procés de redissenyo, Llet Nostra demostra una comprensió profunda de la importància d'adaptar-se a les expectatives canviants del mercat sense perdre de vista la seva identitat arrelada a Catalunya.

Hem aconseguit no sols modernitzar la imatge de Llet Nostra, sinó també reafirmar el seu arrelament regional i autenticitat.

Aqui puede encontrar más sobre la marca

Ver más productos de Llet Nostra diseñados por Aïda Font Studio